harrikayhko

Kansantaloudellisesti ylivertainen sote – tiivistelmä Kalevi Salosen esityksestä

Mainokset

Lue Kalevi Salosen esitys kokonaisuudessaan täältä

Tiivistelmä Kalevi Salosen esityksestä

Kapitaatiokorvaukselle vaihtoehto

Kapitaatiokorvaus on kiinteä rahasumma, jonka maakunta maksaa sote-keskukselle sen asiakkaaksi listautunutta henkilöä kohden.

Kapitaatiomallille on kuitenkin paljon yksinkertaisempi ja täysin ongelmaton vaihtoehto. Lisäksi siihen liittyvä laskutusbyrokratian siirto verotukseen toisi jopa miljardiluokan säästöt vuodessa, sillä laskutusbyrokratiaan kuluu karkeasti kolmannes laskutetusta summasta. Samalla maksuista tulisi automaattisesti sosiaalisesti oikeudenmukaisia eikä tarvittaisi Kelan tai sosiaalitoimen korvaustoimenpiteitä.

Julkisessa terveydenhuollossa potilaat maksaisivat terveydenhuoltonsa veroissa.

Sen sijaan yksityisen terveydenhuollon valinneet maksaisivat kulunsa itse mutta saisivat verotettavasta tulostaan terveydenhuoltovähennyksen, joka vastaisi julkisen perusterveydenhuollon vuotuisia ikäluokittaisia mediaani- tai keskiarvokustannuksia.

Tällaisena maksujärjestelmä on yksinkertaisin mahdollinen eli myös asiakasystävällinen ja taloudellinen.

Kilpailuasetelma julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä olisi aidosti tasavertainen, koska yksityiseen terveydenhuoltoon tulisi lähtökohtaisesti sama rahasumma henkilöä kohden kuin julkiseenkin.

Malli johtaisi

 1. Rahavirtoihin, jotka vastaisivat mahdollisimman tarkoin todellisia kustannuksia
 2. Mahdollisimman kovaan kilpailuun
 3. Mahdollisimman vähäiseen byrokratiaan
 4. Mahdollisimman sujuvaan rahaliikenteeseen myös asiakkaiden kannalta
 5. Suuriin säästöihin.

Avaimena yksinkertaistaminen

Näin voidaan

 1. Taata palvelujen saatavuus
 2. Parantaa palvelujen sujuvuutta
 3. Kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja
 4. Parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta
 5. Alentaa kustannuksia
 6. Luoda terveydenhuollon hallitulle kehittämiselle parhaat mahdolliset edellytykset myös tulevaisuudessa.

Terveydenhuollon ja sen hallinnon keskeisimmät yksinkertaistukset:

 1. Maakunnat korvataan Terveyshallituksella.
  Johdossa olisi valtakunnan paras asiantuntemus ja byrokratia pienenisi satojen miljoonien suuruusluokassa
 2. Terveydenhuolto (siis lääke-, hammas- ja työterveyshuolto mukaan lukien) on täysin integroitu. Kaikki synergia- ja mittakaavaedut saadaan täysimittaiseen käyttöön
 3. Sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon rahoitus verotuksen kautta. Laskutusbyrokratia ja erilaiset korvausmenettelyt poistuvat julkiselta puolelta. Maksuliikenne tapahtuu käytännöllisesti katsoen kuluitta ja samalla sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu automaattisesti – miljardiluokan säästöt vuodessa
 4. Lääkkeiden jakelu valtion toimesta terveyskeskuksista. Asiakasmukavuus paranee ratkaisevasti – miljardiluokan säästö vuodessa.

Yhteenveto pelkistetyn terveydenhuoltojärjestelmän keskeisistä ominaisuuksista:

Lääkkeet terveyskeskuksiin

Koska lääkkeiden jakelun tehokkuutta voidaan parantaa jakeluketjuja yksinkertaistamalla, on Suomen yksikanavaista lääketukkukauppaa, sen monopoliluonteesta huolimatta, pidetty kustannustehokkaana. Pelkistetyssä terveydenhuoltojärjestelmässä sama ajattelu viedään äärimmilleen niin, että reseptilääkkeiden osalta nykyinen jakeluketju oikaistaan lyhyimmäksi mahdolliseksi (kuva). Laskutusketjussa olisi jopa vain yksi porras (kuvan punainen nuoli), sillä reseptilääkkeet kustannettaisiin verovaroin

Laskutusbyrokratia roskakoriin

Himmelistä Terveyshallitukseen

Terveyshallitus voidaan muodostaa byrokratiaa karsien THL:stä, Fimeasta, Valvirasta sekä osista terveys- ja sosiaaliministeriötä ja Suomen Akatemiaa. Se yhdistää terveydenhuollon ja lääketieteen osaamisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Sen tehtäviä olisivat terveydenhuollon yleisten puitteiden järjestäminen, edistäminen ja valvonta sekä rahoituksen myöntäminen sairaanhoito­­­piireille. Se vastaisi myös valtakunnallisten terveysaineistojen hyödyntämisen ja korkeatasoisen lääketieteellisen tutkimuksen edistämisestä ja rahoituksesta.

Luonnollinen monopoli

Taloustieteessä luonnollisella monopolilla tarkoitetaan tilannetta, jossa paras toiminnallisuus tai kustannustehokkuus saavutetaan yhden tuottajan toimesta. Tyypillisesti luonnollisia monopoleja syntyy teknisiin infrastruktuureihin, kuten esimerkiksi sähkö-, vesihuolto- tai rataverkkoihin, joissa perusinvestoinnit ovat liian raskaita monistettaviksi.

Yksityistäminen ei säästä

Hallituksen sote on kallis

Pelkistetty terveydenhoitojärjestelmä Säästö
Säästö perusterveydenhuollossa 0,5
Säästö työterveyshuollossa 0,4
Säästö hammashuollossa 0,3
Lääkejakeluketjun oikaisu sivuvaikutuksineen 1,2
Laskutuksen siirto verotukseen sivuvaikutuksineen 1,0
Tietotekniikan yksinkertaistuminen 0,2
Säästö yhteensä (mrd €/v) 3,6

Lue Kalevi Salosen esitys kokonaisuudessaan täältä

Mainokset

Mainokset